March 24 2014

NederCare

Project Date: Nov 11, 2013
Skills: Grafisch Ontwerp, Interactie Ontwerp, User Experience Design
NederCare, aanbieder van het softwarepakket Care4, innoveert. Maar dat doen zij niet alleen.

Aanpak

Op basis van uitgebreide gesprekken met de R&D manager en technisch verantwoordelijke binnen NederCare zijn de eerste schetsen op papier gekomen. Een combinatie van nieuwe en bestaande ideeën waarbij de blik naar de toekomst is gericht. Het doel is om met een onderscheidend platform, innovatie aan te tonen. Laten zien dat NederCare luistert naar geluiden in de markt én leiderschap toont door te durven investeren in deze tijd.

Interactie

Wat begon als een nieuw concept voor de online agenda, heeft zich gevormd tot nieuw platform waarbij de agenda slechts één van de mogelijkheden/modules is. De opdracht voor de interactie ontwerpen: éénduidigheid in patronen en dus in gebruik. Dit voorkomt een lange en hoge leercurve voor de eindgebruiker. Het bedenken van nieuwe patronen bestaat uit het combineren van nieuwe ideeën met bestaande en innovatieve patronen.

Het is natuurlijk goed om iets nieuws te bedenken, maar niet al het nieuwe is even goed! Wees je heel bewust voor wie deze patronen bedoeld zijn.

Grafische ontwerp

In samenwerking met Peter Ninos is de nieuwe style voor het product neergezet. Voortkomend uit de huidige huisstyle van NederCare. Echter, alleen het logo is overgenomen uit de huisstyle. De rest is opnieuw neergezet. Ruimte en rust zijn de uitgangspunten geweest om het nieuwe platform vorm te geven. Na elke oplevering én goedkeuring van interactieve schermen heeft Peter deze schermen omgezet naar ‘ontworpen’ pagina’s.

Gebruikerstest

Het nieuwe concept is gepresenteerd aan de product owner binnen NederCare. Vol trots is alles gepresenteerd aan zowel de medewerkers als externe belanghebbenden. Een trots moment voor het hele team.

Deze trots is ook getest bij de doelgroepen van het platform. Aan de hand van “paper prototyping” zijn de eerste meningen over het nieuwe product gevangen. Leuke en interessante discussies waren het gevolg!

gebruikerstest

Projectvoortgang

Er liepen drie projecten met elk meer dan 20 pagina’s. Alle ter goedkeuring aangeboden aan NederCare. Zowel op de interactie als grafische elementen. Enige vorm van leidraad was zeer gewenst. Om dit te bewerkstelligen maakten wij gebruik van Confluence en Jira. Hiermee werd de communicatie rondom de voortgang gewaarborgd. Tip: koffiepraat bij de koffiemachine werkt ook nog steeds!

Belangrijkste resultaat

Na een periode van drie maanden hard werken aan het nieuwe platform zijn alle templates, zowel interactie als grafisch, klaar. Nu is NederCare in staat om Care4TheFuture (werktitel) samen te stellen en zelf door te ontwikkelen.

Lessons learned

Als interactie ontwerper probeer je altijd een stap voor te zijn op de grafisch ontwerper. Helaas werkt dit niet in alle gevallen even goed of soepel. Tip; spreek met de grafisch ontwerper duidelijke stappen af en betrek de klant hierbij. Zolang er geen ‘officiële’ goedkeuringen zijn, is het een risico voor de grafisch ontwerper om voort te borduren op onofficiële interactieve stukken.

Let op; er is op sommige punten expres lekker vaag geschreven. NederCare is vol trots bezig met het nieuwe platform, maar men wil natuurlijk nog niets prijsgeven. Wil je meer weten, neem dan contact op met de heer M. Scharloo